Den Norske Kyrkja
Kyrkjene i Sande

Medlemmar i trusopplæringsutvalget (2015-2019):

 

Sølvi Rovde Hagen, leiar

6084 Larsnes

mob:909 35 732

 

Veronica Muren Longva, skrivar

6082 Gursken

Mob: 901 76 458

 

Anna Kirsti Skare

6089 Sandshamn

Mob: 419 23 141

 

Anne Marit Kvamme

6087 Kvamsøy

Mob: 926 14 059

 

Janne Karlson Slettestøl

6084 Larsnes

Mob: 907 91 599

 

Stine Mari Sætre, frå Fellesrådet

6084 Larsnes

Mob: 971 74 853

 

Wenche Ekrem Indregård

6084 Larsnes

Mob: 911 98 425

 

Marianne Brune Leikanger, kyrkjelydspedagog

6084 Larsnes

Mob: 95946172

 

Ines Vatne

Mob: 932 68 698

 

 

Sigmund Bjerkvik, sokneprest

6084 Larsnes

Mob: 957 80 276

 

 

 

 

Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar

Kontaktinfo

Sande kyrkjekontor
Dalen 40
6084 Larsnes

dnksande@sande-mr.kommune.no

Tlf: 700 26480

Opningstider:
tysdag, onsdag og torsdag kl. 10.00-15.00