Den Norske Kyrkja
Kyrkjene i Sande
Velg din menighet

Ei helsing frå Soknepresten

Det er uvanlege og krevjande tider over alt no, i heimane og på mange arbeidsplassar. Og også for oss i kyrkja.


KyrkjebilderSande-kyrkjene i desse tider

Det er uvanlege og krevjande tider over alt no, i heimane og på mange arbeidsplassar. Og også for oss i kyrkja. All aktivitet er stoppa, og berre ved gravferder og dåpshandlingar kan vi opne kyrkjene for inntil 15 personar.

Men kyrkja ynskjer likevel å leve litt med folket i denne tida, dele uro og usikkerheit. Nokre kjenner kanskje behov for kontakt og nokon å prate litt med samstundes som vi no er pålagde å halde avstand. Soknepresten er tilgjengeleg for ein telefonsamtale om nokon ynskjer det. 
Når som helst er han tilgjengeleg på telefon 95 78 02 76.

Og no når kyrkjene er stengde, vert det heller ikkje gudstenester i næraste framtid. Men kvar «raud dag» vil soknepresten eller ein annan vere til stades i ei kyrkje, åleine på føremiddag, og gjere det vi seier i kvar gudsteneste: Lat oss be for kyrkja og verda. Lystenning og bøn for bygda og landet, der vi legg denne vanskelege og krevjande tida vi alle opplever, fram for Gud i stillheit og ettertanke.

Slik vil vi leve litt med kvarandre og hugse på kvarandre i tida framover.

22.03 i Larsnes kyrkje - Soknepresten,
29.03 i Gursken kyrkje - Soknepresten,
Palmesøndag i Larsnes kyrkje - Soknepresten
Skjærtorsdag på Nova - Anne Marit,
Påskedag i Sande kyrkje - Inghild og
2.påskedag i Gursken kyrkje - Soknepresten.


Av: Kyrkjekontoret   Publisert: 19.03.2020
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar

Kontaktinfo

Sande kyrkjekontor
Dalen 40
6084 Larsnes

dnksande@sande-mr.kommune.no

Tlf: 700 26480

Opningstider:
tysdag, onsdag og torsdag kl. 10.00-15.00