Den Norske Kyrkja
Kyrkjene i Sande
Velg din menighet

Kyrkjeval 2019 - førehandsrøysting

Kyrkjevalet 2019

Den 9. september er det kyrkjeval i tillegg til det kommunale valet. Har du ikkje anledning til å ta del denne dagen, har vi ope for førehandsrøysting i Larsnes kyrkje.


LogoKYRKJEVALET 2019 I SANDE
FØREHANDSRØYSTINGVed Kyrkjevalet 2019 skal det veljast sokneråd/fellesråd, samt medlemer til bispedømerådet og kyrkjemøtet.
Valet finn stad same dag som kommunestyre -  og fylkestingval, 
09.september 2019, kl. 12.00 – 19.00
 
Førehandsrøysting for begge sokna i Sande kan
gjerast på kyrkjekontoret.

Torsdag 15. august, kl. 10.00  – 15.30.

Torsdag 22. august, kl. 10.00  – 15.30.

Torsdag 29.august, kl. 10.00  –  15.30

Torsdag 5. september, kl. 10.00 – 19.30 (merk tida).Liste over kandidatane, samt røysteseddel for utskrift finn du her:

Gursken sokn: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-kandidater-til-kirkevalget/Parish/?unitId=976997018

Sande sokn: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-kandidater-til-kirkevalget/Parish/?unitId=976997026


Kyrkjevalet
2019


Av: Kyrkjekontoret   Publisert: 07.08.2019
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Linkar

Kontaktinfo

Sande kyrkjekontor
Dalen 40
6084 Larsnes

dnksande@sande-mr.kommune.no

Tlf: 700 26480

Opningstider:
tysdag, onsdag og torsdag kl. 10.00-15.00